10 lipca 2018

Spawanie

Nasza firma stosuje różne metody obróbki, do których zalicza się również spawanie. Spawanie jest jedną z niezawodnych metod łączenia materiałów, w tym stali czarnej i stali nierdzewnej. Prawidłowo przeprowadzony proces spawania przy użyciu nowoczesnych maszyn gwarantuje trwałe połączenie materiałów oraz odpowiednią jakość wykonanych spoiw. Są to efekty spawania zapewnione przez naszych fachowców, niezależnie od stopnia trudności zlecenia.
Aby móc zagwarantować naszym klientom odpowiednią jakość usług spawalniczych, stosujemy w tym zakresie metody TIG, MIG/MAG i MMA.

Spawanie metodą TIG

Znajomość metody TIG (Tungsten Inert Gas) umożliwia nam spawanie na zlecenie rur, rurociągów i cienkich blach ze stali czarnej oraz stali nierdzewnych. Podczas spawania metodą TIG materiał roztapia się pod wpływem działania wolframowej elektrody nietopliwej w osłonie obojętnego gazu, który chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem. W materiale powstaje w ten sposób płynne jeziorko spawalnicze, które po zastygnięciu tworzy precyzyjne, trwałe i bardzo czyste spoiwo. Uzyskana spoina praktycznie nie wymaga już dalszego czyszczenia.

Spawanie metodą MIG/MAG

MIG/MAG jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych w obróbce łukowych metod spawalniczych. Jest to metoda spawania za pomocą łuku elektrycznego, który wytwarza się pomiędzy materiałem a elektrodą topliwą. Elektrodą tą jest drut podawany w sposób ciągły w osłonie obojętnego w przypadku MIG i aktywnego w przypadku MAG gazu chemicznego. Stopiony drut miesza się tu ze stopionym materiałem łączonym, przez co powstaje płynne jeziorko spawalnicze. Po zakrzepnięciu tworzy ono stałe złącze materiałowe.

Technologia MIG doskonale sprawdza się w spawaniu materiałów ze stali, natomiast MAG jest metodą stosowaną przez nas do łączenia zwłaszcza wszystkich rodzajów stali konstrukcyjnej. Dzięki doświadczeniu naszych fachowców, przy zastosowaniu technologii MIG/MAG uzyskujemy możliwie najlepszą jakość spoin.

Spawanie metodą MMA

Do realizacji niektórych zleceń wybieramy również najstarszą znaną metodę spawania łukowego, czyli spawanie elektrodą otuloną nazywane również metodą MMA (Manual Arc Welding). Elektroda otulona to faktycznie metalowy rdzeń pokryty sprasowaną otuliną. Końcówka tego rdzenia topi się po dotknięciu spawanego materiału, a stopione krople tworzą jeziorko wzdłuż linii spawu. Po zakrzepnięciu, na powierzchni jeziorka pozostaje żużel, który należy mechanicznie usunąć.

Zasadniczą różnicą pomiędzy metodą MMA a opisanymi przed nią technologiami spawalniczymi jest to, że w jej przypadku podczas spawania maleje długość elektrody. Wobec tego odległość pomiędzy elektrodą a spawanym materiałem musi być manualnie skracana przez spawacza. Fachowiec, który potrafi dobrze operować taką spawarką, bez problemu uzyskuje wysoką jakość spoin.