Na czym polega obróbka strumieniowa?

Obróbka strumieniowa to potoczna nazwa obróbki strumieniowo-ściernej. Ten proces technologiczny jest zaliczany do obróbki mechanicznej. Czynność polega na oczyszczaniu dowolnej powierzchni przy pomocy materiału ściernego w strumieniu sprężonego powietrza.

W zależności od rodzaju użytego ścierniwa, wyróżniamy piaskowanie, śrutowanie, sodowanie oraz szkiełkowanie. Metoda ta wykorzystuje również suchy lód oraz ścierniwa plastikowe.

Cechy charakterystyczne obróbki strumieniowej

Jak wskazuje nazwa tego procesu, obróbka strumieniowa wymaga użycia strumienia sprężonego powietrza. Dobór ścierniwa ( materiału ściernego którego drobinki odpowiadają za oczyszczanie elementu) jest warunkowany m.in. rodzajem powierzchni, która ma zostać poddana renowacji. Podczas piaskowania korzysta się ze ścierniw niemetalicznych. Do kategorii tej należą m.in. żużel pomiedziowy oraz korund. Z kolei śrutowanie wiąże się z użyciem drobinek stali, zaś do oczyszczani powierzchni poprzez szkiełkowanie służy szklany granulat. Zgodnie z nawą, sodowanie wymaga użycia sody oczyszczonej.

Jakie zalety ma obróbka strumieniowa?

Metoda pozwala skutecznie oczyścić elementy różnej wielkości. Pozostałości farby lub lakierów, ale także korozja są dokładnie usuwane również z trudno dostępnym miejsc. W odróżnieniu od szlifowania, obróbka strumieniowa pozwala starannie oczyścić nawet rogi lub zagięcia.
Opisywany proces pozwala przygotować element do kolejnych prac. Płaszczyzna jest wyrównana, a jednocześnie szorstka, co ułatwia realizację kolejnych czynności obróbczych, takich jak lakierowanie lub malowanie. Proces czyszczenia przy użyciu strumienia sprężonego powietrza jest wydajny, czynność nie wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych.
Metoda jest powszechne stosowana w lakiernictwie, ale korzystają z niej także przedstawiciele sektora spożywczego. Opisywana obróbka pozwala dokładnie oczyścić zbiorniki, a równocześnie ograniczyć przyrost bakterii. Proces jest znany także branży budowlanej, służy do usuwania zanieczyszczeń z konstrukcji stalowych.