Polimeryzacja jako etap malowania proszkowego

Malowanie proszkowe jest techniką wykorzystywaną do pokrywania powierzchni zewnętrznych takich jak bramy, ogrodzenia czy części samochodowe, ale również do zastosowania wewnętrznego jak m.in. sprzęt gospodarstwa domowego lub elementy mebli. Na skutek malowania proszkowego otrzymuje się równomierną powłokę, która może maskować niedoskonałości obróbki mechanicznej pokrywanego podłoża bądź obiektu. Powłoki wytwarzane przy pomocy tej techniki charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, jak również wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych.

Do malowania proszkowego wykorzystuje się różnego rodzaju farby, np. epoksydowe (zapewniają twardą, odporną na zarysowania powłokę), poliestrowe (przeznaczone do malowania przedmiotów narażonych na działanie czynników atmosferycznych) czy poliestrowo-epoksydowe (pozwalają na uzyskanie powłoki odpornej na przegrzanie).

Na czym polega malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą, np. metalu. Pierwszym etapem jest dokładne oczyszczenie elementu w celu usunięcia zanieczyszczeń (pyłów, kurzu, tłuszczu), które mogą wpłynąć na powstanie nierówności na powłoce, co znacząco ją osłabi. Należy pamiętać, że nieprawidłowe bądź niekompletne przygotowanie powierzchni może prowadzić do zmniejszenia się przyczepności powłoki do podłoża, zmniejszenia gładkości powierzchni, a nawet do rozwoju korozji podpowłokowej.

Kolejnym etapem jest aplikacja farby przy użyciu specjalnych pistoletów, które rozpylają jej cząstki na powierzchni uziemionego elektrycznie obiektu. W zależności od zastosowanej metody malowania, proszek raz jest naładowany dodatnio elektrostatycznie, a raz ujemnie elektrokinetycznie, co zapewnia bardzo dobre przyleganie do malowanego elementu. Celem ostatniego etapu jest utwardzenie nałożonej warstwy naniesionej farby – dzięki zastosowaniu wysokiej temperatury warstwa proszku ulega polimeryzacji i zyskuje odpowiednie właściwości fizykochemiczne takie jak trwałość oraz odporność (na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych).

Polimeryzacja jako końcowy etap malowania proszkowego

Polimeryzacja jest reakcją, w wyniku której związek chemiczny bądź mieszanina kilku związków o małej masie cząsteczkowej określanych mianem monomerów reagują same ze sobą aż do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych. Produktem tej przemiany są związki o znacznie większej masie cząsteczkowej niż substraty, które są nazywane polimerami. W trakcie finalnego etapu malowania proszkowego pokryte farbą elementy wygrzewane są w temperaturze ok. 200°C od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Pod wpływem temperatury proszek ulega polimeryzacji i przyjmuje postać lakieru.

Warto podkreślić, że podczas wygrzewania farby proszkowej nie są emitowane żadne zanieczyszczenia, ponieważ proces prowadzony jest w zamkniętej komorze i w temperaturze niższej od temperatury wrzenia składników farby. Po zakończonej polimeryzacji gorące elementy są pozostawiane do ostygnięcia do temperatury pokojowej. W technologii malowania farbami proszkowymi polimeryzacja jest uznawana za jeden z jej najważniejszych etapów. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu gwarantuje uzyskanie powłok malarskich, które będą jednolite, estetyczne i trwałe przez wiele lat.